Contact Us

Headquarter
Postcode: 518030
Tel: (86-755)8303 8515
Fax: (86-755)8329 9070
Address:Room 1601, Floor 16, Block A, Zhongguan Shidai Square, Xili Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen
Email:  info@rockphone.cn
 

Amazon tech support

US:techsupport@rockspace.cc
EU:techsupporteu@rockspace.cc

Amazon(US):+1(833)816-6558


 

 

Global Market

Email: info@rockphone.cn